ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΒΕΕ
Χονδρικό Εμπόριο Κοσμημάτων

Διεύθυνση: Νοταρά 79 - 81 1ος Ορ. , Τ.Κ. 185 35 Πειραιάς
Τηλ: 210 4126745
Φαξ: 210 4118823Επωνυμία: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤ ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΒΕΕ
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2014
- Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015

 

Copyright © oromagano.gr